รับทำบัญชี และภาษี

สำนักงาน แอลพีเอ็น การบัญชีและกฎหมาย (LPN Accounting and Law Office) รับทำบัญชีและภาษี โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีมากว่า 20 ปี

อ่านต่อ >>
รับทำบัญชี และภาษี
close

สำนักงาน แอลพีเอ็น การบัญชีและกฎหมาย (LPN Accounting and Law Office) รับทำบัญชีและภาษี โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีมากกว่า 20 ปี ควบคุมงานโดย บริษัท แอลพีเอ็น คอนซัลแท้นท์ จำกัด (LPN Consultant Co.,Ltd.) ผู้ให้บริการด้านกฎหมายธุรกิจและภาษีอากร

• รับจัดทำแบบแสดงรายการภาษีและยื่นภาษีทุกประเภท

• รับทำบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

• รับจัดทำงบการเงินภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร

อ่านต่อ...

รับจดทะเบียนธุรกิจ และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

รับจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท ควบคุมงานโดย ทนายความ ที่มีประสบการด้านการจดทะเบียนธุรกิจมากว่า 20 ปี

อ่านต่อ >>
รับจดทะเบียนธุรกิจ
และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
close

รับจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท ควบคุมงานโดย ทนายความ ที่มีประสบการด้านการจดทะเบียนธุรกิจมากว่า 20 ปี ผลงานมีคุณภาพโดยถูกต้องตามกฎหมาย งานเสร็จตามเวลาที่กำหนด ด้วยราคายุติธรรม
จดทะเบียนบริษัท 5,000 บ.
จดทะเบียนหจก. 2,500 บ.
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,000 บาท
จดทะเบียนพาณิชย์ 2,500 บ.
ขอใบอนุญาตนำเที่ยว 5,000 บ.
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2,500 บ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท 3,500 บ

อ่านต่อ...

รับตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี

อ่านต่อ >>
รับตรวจสอบบัญชี
close

รับตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี

ค่าสอบบัญชีเริ่มต้น 8,000 บาท

อ่านต่อ...

Workpermit / Visa

ขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) และต่อวีซ่า (Visa) ให้กับชาวต่างชาติแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง รับประกันผลงาน 100%

อ่านต่อ >>
Workpermit / Visa
close

ขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) และต่อวีซ่า (Visa) ให้กับชาวต่างชาติแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง รับประกันผลงาน 100%

• ขอใบอนุญาตทำงานเล่มใหม่ 10,000 บ.

• ต่อ Visa Non-B 10,000 บ.

• ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 5,000 บ .

อ่านต่อ...

Notarial Services Attorney

บริการด้านรับรองเอกสารของโนตารี พับลิค (Notary Public) ในประเทศไทย เรียกว่า ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Attorney Services)

อ่านต่อ >>
Notarial Services Attorney
close

บริการด้านรับรองเอกสารของโนตารี พับลิค (Notary Public) ในประเทศไทย เรียกว่า ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Attorney Services).

อ่านต่อ...

บริการแปล และรับรองเอกสาร

ให้บริการแปล โดยผู้เชียวชาญด้านการแปล และรับรองการแปลโดย

อ่านต่อ >>
บริการแปล และรับรองเอกสาร
close

ให้บริการแปล โดยผู้เชียวชาญด้านการแปล และรับรองการแปลโดย

• ผู้แปลเอกสาร

• ผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรม

• ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

• นิติกรกรมการกงสุล

อ่านต่อ...


image

LPN Accounting

แอลพีเอ็น คอนซัลแท้นท์ (LPN Consultant) เริ่มประกอบกิจการ ในปี 2546 และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล บริษัท แอลพีเอ็น คอนซัลแท้นท์ จำกัด (LPN Consultant Co.,Ltd.) ในปี 2549 ภายใต้การบริหารงาน ของ นางสาวสุกัญญา สรวมประคำ ผู้มีประสบการณ์การทำงานสำนักงานบัญชี มากว่า 20 ปี ..อ่านต่อ

image

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 318/46 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-1589525-6
โทรสาร 02-1589527

สาขาบ่อวิน
เลขที่ 15 หมู่ที่ 5 ถนนสาย 331 (อมตะซิตี้)
ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
โทร 061-5165978